Abonner på NNHs nyhetsbrev

NNH sender ut nyhetsrev på e-post med jevne mellomrom til mottakere som selv har bedt om å motta disse. Meld deg på og hold deg oppdatert i forhold til aktuelle saker om naturmedisin og alternativ behandling.

MVA-saken: Pasientene våre må bli hørt!

Nå samles det underskrifter på Linneaklinikken i forbindelse med Regjeringens forslag om momsplikt og konsekvensene det vil medføre. Pasientene våre har en viktig stemme, og deres engasjement er av største betydning. Vi trenger underskrifter!

Melkesyrebakterier er som en gjøkunge i tarmen

Vi oppfatter gjerne melkesyrebakteriene som «gode» bakterier i tarmen vår. Hvor lurt er det å ta tilskudd av probiotiske bakterier? Og i hvilke tilfeller er det på sin plass å benytte seg av disse for å gi bedre helse?

Naturens og organismens tolegrense

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det er mykje som tyder på at vår menneskeskapte aktivitet her på jorda ikkje er berekraftig, og at naturen slår tilbake med usentimental kraft: raske klimaendringar som har uventa konsekvensar, auke i sjukdomstilstandar som har relevans til både livsstil og miljø, markant redusert sædkvalitet, sterk reduksjon i artsmangfald og pollinerande insekt, akkumulering av miljøgifter i ulike organismar – for å nemna nokre synlege teikn.

Naturterapeuten nr. 2/2019

Innhold: Naturens og organismens tolegrense + Undersøkelse av politiske partiers holdninger til naturterapi og alternativ behandling + Viktig at det blir offentlige fagkrav knyttet til registeret + Kinesisk storbesøk på klinikk i Tønsberg + Godt gjennomført regional samling i Bergen + Melkesyrebakterier er som en gjøkunge i tarmen + Nettkurs for å takle akutte lidelser i det daglige + Bruk av bilder og tekst på nett + Et prestisjefylt oppdrag for en som er interessert i naturlig helse + To nye fagretningslinjer ferdige og vedtatt + Fagmøte i Bergen samkjørt med regionale samlinger + Bransjen er bekymra for strengare lovgjeving + Helhetlig Helse Bergen har plass til flere + Verdenskongress i soneterapi + NNH-prosjekt med samarbeidspartner Bioform + To år med mentorprogrammet + Endringer i Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring + Rekruttering av nyutdannet\de soneterapeuter + Spørreundersøkelse for terapeuter + NNHs nye flyere + Ut og bade i trær + Brød med ni tusen år gammelt korn