WHO vil integrere alternativ medisin i sine medlemsland

WHOs generaldirektør Dr. Margaret Chan

WHO’s generaldirektør dr. Margaret Chan hevder tiden er inne for å vurdere alternativ medisin som betydelig ressurs i bekjempelsen av rike lands helsenedbrytende livsstil og enorme utbredelse av kroniske lidelser.