Helsepolitisk barometer 2018

NNH var til stedet under årets presentasjon av Helsepolitisk barometer 11. april i år på Filmens Hus i Oslo. Etter presentasjonen ble det paneldebatt med representanter fra de politiske partiene i Stortingets helse- og omsorgskomite.

Behandling av barn – intervju med Ketil Størdal i NBF

Intervju med Ketil Størdal – leiar Norsk barnelegeforening: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er kjent med at Norsk Barnelegeforening (NBF) var ein pådrivar for at TV2 programmet Helsekontrollen, i ei av sine sendingar, hadde fokus omkring behandling av barn med alternativ medisinske metodar. Det blei også gjort vedtak i organisasjonen om at ein aksepterte bruk av skjult kamera som journalistisk metode.

Er alternativ behandling farleg for born?

Tidligere i år ble det debatt om hva som kan skje når foreldre velger å prøve alternativ behandling for barna sine. Det store spørsmålet ble: Kan vi stole på at foreldrene tar gode helsevalg for barna når de får alternativ behandling – eller bør barn vernes mot slik behandling gjennom strengere regulering?

Behandling av barn med alternative medisinske metodar

et barn leker

NNH meiner at ein forsvarleg praksis kviler på at den enkelte terapeut har ein god og allsidig terapeutkompetanse. Med terapeutkompetanse meiner me her gode kunnskapar i det faget ein skal utøva, grunnleggjande medisinske kunnskapar og god innsikt i etikk og kommunikasjon.