Hvorfor bør du velge NNH-godkjent terapeut?

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon organiserer terapeuter som praktiserer ulike former for naturmedisinsk behandling. Vi stiller strenge kvalitetskrav til alle våre terapeuter.  Faglig kompetanse og gode yrkesetiske holdninger er NNHs viktigste fokus for at du som pasient skal oppleve det som trygt å gå til en naturterapeut.

  • Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs etiske regler vedrørende pasientbehandling
  • NNH har et eget etisk råd som blant annet kan behandle klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet.
  • Alle NNH godkjente naturterapeuter har ansvarsforsikring.
  • NNH er en av de største naturmedisinske organisasjoner i Norge.
  • NNH har internasjonalt samarbeid med en rekke andre organisasjoner innen bransjen.
  • NNH arbeider aktivt i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) opprettet av helsemyndighetene.
  • NNH er høringsinstans i viktige saker som gjelder bransjen og har god kontakt med helsemyndighetene.
  • NNH har definerte fagkrav og arbeider aktivt med å lage detaljerte fagretningslinjer innen de naturmedisinske fagene.

NNH er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon i medhold av Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling

Du finner mer informasjon om Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) på vår webside: www.nnh.no eller ring tlf. 22 33 32 20