Bioresonansterapi

bioresonansterapi

Bioresonansterapi har sine røtter i den kinesiske akupunkturlæren. Allerede på 1920-tallet prøvde man i Frankrike å sette strøm på nålene ettersom man i uminnelige tider har hatt en forestilling om at elektriske fenomener og liv på en måte hørte sammen.