NNHs etiske råd

Alle NNH-godkjente terapeutar pliktar å halda seg til det etiske regelverket vedteken av vårt landsmøte. Etisk råd pliktar å vera upartisk og eventuelt innhenta utfyllande informasjon til si behandling av klagesaker.