Kinesiologi

Ordet kinesiologi kommer fra gresk og betyr “læren om bevegelse”, hvilket hentyder til menneskets bevegelsesapparat, nemlig musklene. Musklene anvendes i kinesiologien til både å finne og behandle energiubalanser. Kinesiologer ser på den menneskelige kropp ut fra et helhetssyn. Hvis man har et sykdomssymptom, vil som regel årsaken sitte et helt annet sted enn symptomet, for eksempel på det psykiske plan.