Homøopati

homøopatisk medisin

Homøopati bygger på likhetsloven. Denne loven sier at en sykdom kan kureres av en annen liknende sykdom eller av et legemiddel som etter grundige utprøvinger på normalt friske mennesker skaper lignende symptomer som det den syke har.