Rosenmetoden

Berøring

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Teorien bak Rosenmetoden er at opplevelser vi har hatt i livet setter spor i kroppen. Følelser vi ikke har kunnet romme eller gi uttrykk for blir holdt tilbake i form av spente muskler. Dette kan over tid føre til kroniske muskelspenninger.