bioresonansterapi

Bioresonansterapi

Hva kan jeg vente meg i behandlingssituasjonen?

bioresonansterapi

Med bioresonansapparatet måler man pasientens motstandsverdi på meridianpunktene på fingrene og føttene med EAV. Denne verdien gir uttrykk for balansene mellom meridianene. Terapeuten velger en av de svakeste meridianene, og bruker denne til å teste pasienten videre. Dersom pasienten går i resonans med apparatets program og stoff som blir målt, vil pasientens meridian endre sin motstandsverdi. Ut fra disse måleverdiene kan terapeuten legge opp til en behandlingsstrategi i samråd med pasienten.

For å behandle, kobler terapeuten pasienten til apparatet med behagelige elektroder. Pasientens egne signaler leses av maskinen, som bearbeider disse i tråd med de programmene som terapeuten velger med bakgrunn i testingen. Disse balanserte signalene blir sendt tilbake til pasienten og dermed kan plagene bedres.

Behandling må repeteres i forhold til plagene, gjerne en gang per uke. Det kan oppstå førstegangsforverring av symptomene til pasienten. Den vanligste bivirkning er som oftest tretthet like etter behandlingen.

Det anbefales å drikke mye og helst rent vann for å understøtte utsondring av avfallsstoffer og derved understøtte helingen.

Fagkrav til bioresonansterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med bioresonans som hovedterapiform

Bioresonansrelaterte fag 150 undervisningstimer

Grunnmedisinske fag* 300 undervisningstimer

Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer

Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer

Totalt 610 undervisningstimer

 

Egenstudietimer  (610 x 1,1) 671 timer

Totalt studieomfang 1 281 timer

 

 * = Eller 30 stp. i høgskolesystemet