Terapeutisk eurytmi

Terapeutisk eurytmi er en bevegelsesterapi som benyttes ved akutte, kroniske og degenerative sykdommer, ved profylakse og i rehabiliteringssituasjoner. Terapeutisk eurytmi hører til terapimetodene innenfor antroposofisk medisin og har gjennom årene fått stadig større utbredelse og anvendelse. I dag blir terapeutisk eurytmi brukt på ulike medisinske fagområder og i mangfoldige terapeutiske sammenhenger.